Przyroda

Gdańsk położony jest w północnej części naszego kraju nad Zatoką Gdańską. Przybywając tutaj koniecznie należy zwrócić uwagę na fakt, że miasteczko otoczone jest znaczącymi krainami geograficznymi, typowymi dla nadmorskiego terenu, czyli Żuławami Wiślanymi, Mierzeją Wiślaną oraz Pobrzeżem Kaszubskim i Pobrzeżem Kaszubskim. To cztery zupełnie odmienne jednostki fizyczno-geograficzne, które w głównej mierze przesądzają o tym, że Gdańsk jest niezwykle zróżnicowany przestrzennie oraz przyrodniczo. Jednocześnie jest to przyczyna, dla której przybywając tutaj warto zwrócić uwagę na aspekt przyrodniczo-krajobrazowy.

Ogromne znaczenie dla przyrody, jak również warunków atmosferyczno-krajobrazowych ma fakt, iż miasto leży w typowej strefie nadmorskiej. Ten aspekt właśnie w głównej mierze decyduje o ukształtowaniu terenu, układzie hydrograficznym oraz parametrach klimatycznych. Oczywiście największe znaczenie w tym przypadku ma oddziaływanie morza na środowisko przyrodnicze powierzchni lądowej.

O walorach przyrodniczych Gdańska decyduje przede wszystkim bardzo duża powierzchnia zieleni, w szczególności tereny zalesione, które zajmują w przypadku tego miasta aż 24% powierzchni miejskiej. To bardzo wiele w porównaniu z innymi miastami w naszym kraju. Przybywając tutaj możemy zatem liczyć nie tylko na liczne atrakcje związane z historią czy architekturą, które są wytworem rąk ludzkich, ale przede wszystkim z walorami naturalnymi, które stanowią dzieło niepodrabialne dzieło przyrody, która w znaczący sposób wpłynęła na charakter miasta.